Toilet

All E-Bus Route Details

Card image
AE-2 Salarpur to Ayodhya Dham Bus Station
 1. Salarpur
 2. Purekashi
 3. Raipur
 4. Mumtaj Nagar
 5. Politechnic
 6. Sahadatgunj
 7. Kacheri
 8. Ayodhya bus Station
 9. Rikabgunj
 10. Niyaba
 11. Gudadi bazar
 12. Sahabganj
 13. Amanigunj
 14. Uday Chauraha
 15. Tedi Bazar
 16. Shriram Hospital
 17. Hanuman Gadi
 18. Sringar hot
 19. Lata Chowk
 20. Saket Over Bridge
 21. Ayodhya Dham Bus Station