Toilet

All E-Bus Route Details

Card image
AE-1 Katra to Sahadatgunj (Rampath)
 1. Ayodhya Dham Bus Station
 2. Saket Over Bridge
 3. Lata Chowk
 4. Duragagunj
 5. Katra
 6. Duragagunj
 7. Lata Chowk
 8. Sringar hot
 9. Hanuman Gadi
 10. Shriram Hospital
 11. Tedi Bazar
 12. Uday Chauraha
 13. Amanigunj
 14. Chowk
 15. Niyaba
 16. Rikabgunj
 17. Ayodhya bus Station
 18. Kacheri
 19. Sahadatgunj